Storno objednávky

 
VRÁTENIE TOVARU – STORNO DO 14 DNÍ BEZ UDANIA DÔVODU
SLOVNÍČEK: Vedeli ste že STORNO nie je reklamácia?

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy BEZ UDANIA DÔVODU do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru priamo predajcovi, pričom je nevyhnutné, aby bol  tovar v uvedenej lehote vrátený spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy (viď. nižšie) a to v neporušenom, nenosenom, nepoškodenom stave..
Rovnako má kupujúci možnosť tovar s ktorým nebol spokojný jednoducho vymeniť za iný z aktuálnej  ponuky tovaru skladom.* Platí aj pre tovar v inej hodnote – rozdiel je potom vyúčtovaný v samostatnom plnení.
 
POSTUP PRI STORNE:
 
1 ) Informujte nás o vrátení tovaru emailom na : faktorx.sk@gmail.com.


2) Priložte vyplnený formulár (ktorý obdržíte v balíčku alebo si ho len skopírujte a vytlačte alebo zašlite e-mailom )* Formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete nižšie *
 
3) Tovar zabaľte v nepoškodenom – nenosenom stave – čistý – bez zápachu – škvŕn od make-upu, rúžu, jedla, mastnoty či iné – spolu so štítkami a aj daru (v prípade doručenia darčeku)  tak aby sa nepoškodil   
Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s rozväzovacou podmienkou, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť

4) Zašlite nám tovar priamo na sídlo firmy : MAXRUDER s.r.o., Pažitie 56, 01008, ŽILINA
 
5) Tovar nám zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia
 
 
***TIPY AKO správne ZASLAŤ TOVAR pri STORNE ***
Pri zasielaní tovaru majte na pamäti:
 
- Predávajúci NEPREVEZME tovar vrátený späť na DOBIERKU či zásielku s doručením na poštu (tovar zasielajte na uvedenú adresu: MAXruder s.r.o., Pažitie 56, 01009, Žilina)
 
- Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru ešte pred doručením na sídlo firmy, preto Vám doporučujeme, aby ste zasielali tovar späť prostredníctvom slovenskej pošty a to ako doporučenú zásielku.
 
STORNO INÉ
 
POZOR: Peniaze Vám budú vrátené za podmienky, že ste tovar nepoužívali! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfém, cigaretový dym a iné..) Tovar Vám obratom odošleme spať na Vašu adresu na dobierku vo výške 3€ v rámci SR alebo 9€ v rámci ČR! Po preskúmaní neporušenosti tovaru Vám bude suma za tovar vrátená na Váš bankový účet .

Peniaze za storno Vám FAKTOR X automaticky zasiela už od 24 do 48hodín !
a to od prijatia a skontrolovania stavu Vami stornovaného tovaru. *aj napriek tomu, že zo zákona máme povinnosť vrátiť stornovaný poplatok do 30dní !
My Vám ale takto GARANTUJEME rýchle jednanie a tým absolútnu SPOKOJNOSŤ aj v prípade Vašej Nespokojnosti
 
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
V prípade, že zákazník vráti tovar bez udania dôvodu do 14 dní si nemôže nárokovať na vrátenie poplatku za doručenie ,t.z. poštovné, keďže táto služba mu bola preukázateľne poskytnutá. MAXruder s.r.o. je len sprostredkovateľ uvedenej služby. Náhradu za poštovné pri odosielaní tovaru do sídla predajne predajca kupujúcemu neprepláca. Pokiaľ po dohode s kupujúcim neurčí inak.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

          predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od  zmluvy,
·         predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
·         predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad spodná bielizeň alebo plavky),
·         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim( t. z osobne na predajni). Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.
Zakúpené oblečenie (alebo kabelky) by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. 
Dokument na STORNO OBJEDNÁVKY BEZ VYSVETĽOVANIA alebo UDÁVANIA DÔVODU
 
Prosíme Vás starostlivo vyplňte nasledujúci formulár a
zašlite nám ho buď na:  e-mailovú adresu: faktorx.sk@gmail.com
alebo ho jednoducho len priložte k nepoškodenému a nenosenému tovaru a zašlite nám ho prostredníctvom
SLOVENSKEJ POŠTY – ideálne  formou DOPORUČENE a to do 14 dní na nižšie uvedenú adresu:
MAXruder s.r.o. Pažitie 56, Žilina 01009
 
 
- Meno:
- Adresa Doručenia:
- Názov Tovaru:
- E-mailový Kontakt:
- Číslo Objednávky:
- Dátum objednávky:
- SUMA bez poštovného:
- ČÍSLO Vášho ÚČTU Vo Formáte IBAN:
 
 
Majte na pamäti,
* že balíky zaslané formou doručenia 1 )NA DOBIERKU či 2)BALÍK NA POŠTU -  NEPREBERÁME !!
 
* ak zasielate balík kuriérskou službou, zašlite nám vždy prosím e-mailom sledovacie číslo balíku.  Ďakujeme.
 
UPOZORŇUJEME Vás, že  v prípade storna platí:
  ak si uplatňujete celkové storno a rozhodnete sa  ponechať si DARČEK ktorý ste obdržali k vašej objednávke,
 bude vám zaň následne automaticky aj ODPOČÍTANA jednorazová SUMA v hodnote 4€ z prinavrátenej čiastky.
 
Nevzťahuje sa na jedlé darčeky – tie  si môžete od nás nechať – bez poplatku
 
Dôležité!
 
Tovar musí byť vrátený nový, čistý, nenosený ani neskúšaný v exteriéri, bez zápachu, nepraný, s neodstránenými visačkami, v nepoškodenom stave a vo svojom pôvodnom obale (krabica od topánok, plastikový sáčok od oblečenia a doplnkov). Pôvodné expedičné balenie nie je potrebné, originálna značková krabica od topánok a plastikový sáčok s pôvodnými etiketami od textilu a doplnkov sú však k vráteniu POTREBNÉ. Tovar, ktorý nespĺňa tieto náležitosti, nebude môcť byť uznaný a bude Vám vrátený späť
 
 
FAKTOR X  vám ako jediný e-shop
GARANTUJE RÝCHLE STORNO JEDNANIE!!
( už od 1 – 5 pracovných dní )