Všeobecné obchodné podmienky

             OBCHODNÉ PODMIENKY  

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE / VYMEDZENIE POJMOV 
Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.faktorx.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.
Predávajúcim je:  
MAXruder s.r.o., Pažitie 56, 01009 Žilina,  IČO: 46279954 , DIČ: 202 333 0023
 
Zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sro, vložka 75367/ prevádzkovateľ e-shopu www.faktorx.sk: Mgr. Nikola Peštová Dis.
nie sme platci DPH
Bankové spojenie : IBAN:  SK8383300000002400450130 / BIC: FIO2SKBAXXX
Kontakt: c , maxruderoffice@gmail.com

Kupujúci : fyzická, alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
Objednávka : kúpna zmluva (faktúra) na základe, ktorej je realizovaný predaj a dodanie tovaru.
Tovar : produkty, alebo služby v ponuke
Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71
011 79 Žilina 1
 
ROZŠIRENÉ VYMEDZENIE POJMOV
 
Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba (zákazník),
ktorá má možnosť objednať tovar v internetovom obchode www.faktorx.sk. Po odoslaní objednaného tovaru predávajúcim sa kupujúci stáva príjemcom tovaru.
Predávajúci je povinný zabezpečiť doručenie tovaru na miesto, ktoré určil kupujúci. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý bol objednaný kupujúcim a zaslaný predávajúcim. Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV viď: http://faktorx.sk/index.php?route=information/information&information_id=3


OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY 
Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia v internetovom obchode a to tak, že vybraný tovar vložíte do košíka a následným potvrdením objednávky priamo predávajúcim- na čo je kupujúci automaticky informovaný emailom. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar spĺňajúci všetky normy a zákonné predpisy platné v SR. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť
Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.faktorx,sk či prostredníctvom e-mailovej komunikácie faktorx.sk@gmail.com alebo facebookovej fun page https://www.facebook.com/faktorx.sk/ sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vznikne odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a porozumel im.
Ak predávajúci nemôže dodržať kupno-predajnú zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo poskytnúť službu, bezodkladne o tom informuje kupujúceho a do 14 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok prevodom na účet kupujúceho, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Predajca má právo zrušiť kedykoľvek potvrdenú objednávku, pričom v prípade už zrealizovanom prevode bude zákazníkovi vrátená plná čiastka..
 
CENY TOVARU
 Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené na stránke www.faktorx.sk a v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru. Dokladom o predaji je faktúra ( resp. dodací list )ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list
 PLATBA ZA TOVAR 
Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené na stránke www.faktorx.sk
Súčasťou objednávky e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar. Platbu za tovar pri prevode na účet treba uskutočniť do 3 pracovných dní od spracovania objednávky. Na email bude odoslaná notifikácia o spracovaní objednávky.
 
 
SPÔSOBY PLATBY A POŠTOVNÉ
 
1 ) Dobierka
Objednávka v rámci SR : cena dobierky 4,90€

Tovar odosielame na dobierku len v rámci SR
Tovar si objednáte, ale zaplatíte až keď dostanete balík.
Váš balík Vám bude čoskoro ODOSLANÝ prostredníctvom kuriérov SPS
Obvykle už do 24 hodín počas pracovných dní
NOVINKA ! možnosť platby aj kreditnou kartou priamo u kuriéra SPS !
 
*V prípade, že si zákazník tovar objedná formou dobierky a tovar si neprevezme, pri ďalšej objednávke mu tovar bude zaslaný až po úhrade danej sumy prevodom na účet!
 
2 ) Platba Prevodom Sr Bankový Prevod 
Cena poštovného pre objednávky v rámci SR : 3,99€
uhraďte prosím požadovanú sumu na náš bankový účet do 7 dní
- číslo účtu IBAN: SK8383300000002400450130
- Variabilný symbol: uveďte prosím číslo objednávky
- do poznámky: meno / priezvisko
 
3 ) Platba Prevodom Čr Bankový Prevod  ( fio banka česká republika )  
Poštovné pre objednávky v rámci ČR : 9,01 EUR = 231,38 CZK
uhraďte prosím požadovanú sumu na náš bankový účet do 7 dní

číslo účtu: 2300450125 / 2010
variabilný symbol: číslo objednávky
do poznámky: Vaše meno priezvisko
 
4) Online Platby : Paypal , Trustpay (t.z. platba kartou)

3D SECURE ,medzinárodný zabezpečovací platobný systém
Pokiaľ Vaša platba prebehla v poriadku, peniaze budeme mať na účte behom niekoľkých minút a Vašu objednávku spracujeme v rovnaký pracovný deň.
Cena poštovného pre objednávky v rámci SR : 3,99€
Cena poštovného pre objednávky v rámci ČR : 231,38 CZK
 
5)  Platba Vopred Nad 70 € - Poštovné Zdarma 
 
 
DODANIE TOVARU 
Ak je dodacia lehota uvedená v popise produktu ako skladom, platí, že predávajúci expeduje tovar od 1 – 3 pracovných dní /spravidla expeduje do 24hodín od prijatia objednávky /platby
Ak nie je dodacia lehota uvedená priamo v popise produktu, alebo je uvedená ako tovar na objednávku / či na externom sklade, alebo ako špecifická doba dodania dodá kupujúcemu tovar, ktorý je skladom, najneskôr do 45 prac dní; nakoľko ide o tovar, ktorý nie je skladom (dodáva sa len na vyžiadanie spotrebiteľa a má iné doručovacie lehoty. Faktor x nedokáže absolútne nijakým spôsobom urýchliť dodanie tovaru zo zahraničia a preto vás prosíme o strpenie.
GARANCIA vrátenia peňazí v prípade nedodržania *maximálnej lehoty ROVNAKO AJ GARANCIA odškodnenia vo forme DARU (* NEDORUČENIA DO 45 pracovných dní odo dňa prijatia platby za objednávku)
Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. 
 
REKLAMAČNÝ PORIADOK
 
Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene Zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „ reklamačný poriadok“). Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Podmienky vrátenia tovaru:
Reklamáciu si môžete uplatniť predložením účtu, resp. dokladu o zaplatení tovaru do 1 roka od dátumu jeho kúpy. Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený. V prípade uplatnenia reklamácie je vždy potrebné spísať najskôr zápisnicu o reklamácii, ktorú je možne nájsť na www.fakotrx.sk v sekcii Reklamácie.Zodpovednosť za vady:
Predávajúci zodpovedá za vady zistené kupujúcim pri prevzatí tovaru. Lehota na uplatnenie práva zodpovednosti za vady veci pri prevzatí kupujúcim (záručná doba) je 24 mesiacov.

Vylúčenie zodpovednosti :
Záruka sa vzťahuje na poruchy funkčnosti veci spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa nevzťahuje na vady veci, ktoré po ich prevzatí boli spôsobené:
a) Poškodením, ktoré bolo zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním - nedodržaním zásad používania (v rozpore s návodom na používanie a ochranu),
b) prirodzeným opotrebovaním.
Reklamovaný tovar zasielajte na adresu sídla spoločnosti poistený, dôkladne zabalený s kópiou faktúry a so stručným popisom reklamácie. Nutné je kontaktovať predajcu ešte pred odoslaním tovaru prostredníctvom vyplnenia reklamačného formulára.
Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe. Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, za rovnakú či inú . Následne plnenie prebehne podľa zmierovej dohody medzi predajcom a kupujúcim. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
VRÁTENIE TOVARU – STORNO DO 14 DNÍ BEZ UDANIA DÔVODU
SLOVNÍČEK: Vedeli ste že STORNO nie je reklamácia?
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy BEZ UDANIA DÔVODU do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru priamo predajcovi, pričom je nevyhnutné, aby bol  tovar v uvedenej lehote vrátený spolu s formulárom na odstúpenie od zmluvy (viď. nižšie) a to v neporušenom, nenosenom, nepoškodenom stave..
Rovnako má kupujúci možnosť tovar s ktorým nebol spokojný jednoducho vymeniť za iný z aktuálnej  ponuky tovaru skladom.* Platí aj pre tovar v inej hodnote – rozdiel je potom vyúčtovaný v samostatnom plnení.
 
POSTUP PRI STORNE:
 
1 ) Informujte nás o vrátení tovaru emailom na : faktorx.sk@gmail.com.

2) Priložte vyplnený formulár (ktorý obdržíte v balíčku alebo si ho len skopírujte a vytlačte alebo zašlite e-mailom )* Formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy nájdete nižšie *
 
3) Tovar zabaľte v nepoškodenom – nenosenom stave – čistý – bez zápachu – škvŕn od make-upu, rúžu, jedla, mastnoty či iné – spolu so štítkami a aj daru (v prípade doručenia darčeku) tak aby sa nepoškodil  
 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je uzavretá darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim s rozväzovacou podmienkou, a ak príde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s darčekom stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým darčekom predávajúcemu vrátiť

4) Zašlite nám tovar priamo na sídlo firmy : MAXRUDER s.r.o., Pažitie 56, 01008, ŽILINA
 
5) Tovar nám zašlite najneskôr do 14 kalendárnych dní od doručenia
 
 
 
***TIPY AKO správne ZASLAŤ TOVAR pri STORNE ***
Pri zasielaní tovaru majte na pamäti:
 
- Predávajúci NEPREVEZME tovar vrátený späť na DOBIERKU či zásielku s doručením na poštu (tovar zasielajte na uvedenú adresu: MAXruder s.r.o., Pažitie 56, 01009, Žilina)
 
- Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru ešte pred doručením na sídlo firmy, preto Vám doporučujeme, aby ste zasielali tovar späť prostredníctvom slovenskej pošty a to ako doporučenú zásielku.
 
 
STORNO INÉ
 
POZOR: Peniaze Vám budú vrátené za podmienky, že ste tovar nepoužívali! Ak budú na tovare zistené zjavné znaky nosenia (napr. zašpinenie make-upom alebo iné znečistenie, rôzne vône napr. parfém, cigaretový dym a iné..) Tovar Vám obratom odošleme spať na Vašu adresu na dobierku vo výške 3€ v rámci SR alebo 9€ v rámci ČR! Po preskúmaní neporušenosti tovaru Vám bude suma za tovar vrátená na Váš bankový účet .
Peniaze za storno Vám FAKTOR X automaticky zasiela už od 24 do 48hodín ! a to od prijatia a skontrolovania stavu Vami stornovaného tovaru. *aj napriek tomu, že zo zákona máme povinnosť vrátiť stornovaný poplatok do 30dní !
My Vám ale takto GARANTUJEME rýchle jednanie a tým absolútnu SPOKOJNOSŤ aj v prípade Vašej Nespokojnosti
 
 
DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA
V prípade, že zákazník vráti tovar bez udania dôvodu do 14 dní si nemôže nárokovať na vrátenie poplatku za doručenie ,t.z. poštovné, keďže táto služba mu bola preukázateľne poskytnutá .náhradu za poštovné pri odosielaní tovaru do sídla predajne predajca neprepláca. Pokiaľ po dohode s kupujúcim neurčí inak..
 
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
·         predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
·         predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
·         predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napríklad spodná bielizeň alebo plavky),
·         predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.
Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim( t. z osobne na predajni). Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.
Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.
Zakúpené oblečenie (alebo kabelky) by mal kupujúci len vyskúšať, ale nemal by ho nosiť, a tovar by mal vrátiť s pôvodnými visačkami či inými ochrannými alebo identifikačnými prostriedkami. 
 
ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom )  ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Orgán dozoru
Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, inšpektorát SOI pre ZA kraj
 
INÉ

Tovar sa predáva na základe jeho popisu na Stránkach. V popise tovaru môžu byť obsiahnuté Osobitné podmienky týkajúce sa konkrétneho tovaru alebo súboru tovarov, ktoré môžu obsahovať dodacie lehoty, záruky, popredajný servis a ďalšie podmienky.
Predávajúci vynakladá maximálne úsilie, aby popisy a ceny tovarov uvedených na Stránkach boli aktuálne a platné v čase, keď bola príslušná informácia zadaná do systému. Napriek všetkému úsiliu. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary umiestnené na Stránkach. Predávajúci si vyhradzuje právo uskutočniť drobné úpravy v popise či cenách tovaru bez predchádzajúceho upozornenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovar už Kupujúcim objednaný, pokiaľ už došlo k Potvrdeniu Objednávky Predávajúci upozorňuje, že informácie na Stránkach sú sčasti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby. Za tieto nepresnosti nesenie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Odporúčaná maloobchodná cena (ak je uvedená) je orientačná cena, ktorú poskytol Predávajúcemu jeho dodávateľ.. K cene objednaného tovaru sa pripočítava cena za prepravu (poplatok za doručenie). Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť voči Kupujúcemu alebo tretím stranám za dočasnú alebo trvalú zmenu, zrušenie alebo nefunkčnosť Stránok (alebo ich časti) bez nutnosti predchádzajúceho upozornenia.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na Stránkach. Strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe Zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru. Odoslaním Objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj súhlas s VOP Predávajúceho. Tieto VOP boli uverejnené na Stránkach dňa 31.08.2013 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej starostlivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné.